Ενδοδοντία


Ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιών —


Στην κλινική μας γίνεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιών.

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μία θεραπεία που γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί ένα δόντι στο στόμα το οποίο έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα της μικροβιακής μόλυνσης του πολφού (νεύρου) καθώς και των ιστών γύρω από αυτό. Επομένως είναι μία διαδικασία που στοχεύει στο να διατηρηθεί το δόντι στο στόμα και να μην εξαχθεί.

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία και η αποκατάσταση του δοντιού γίνει σωστά τότε τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 90%. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) να υλοποιείται με έναν προβλέψιμο τρόπο που να διασφαλίζει αυτές τις υψηλές πιθανότητες επιτυχίας.

Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται μέσα από μία οπή που ανοίγεται στην μασητική επιφάνεια του δοντιού. Στη συνέχεια βρίσκονται οι σωλήνες στο εσωτερικό του δοντιού τη βοήθεια μεγέθυνσης (π.χ με οδοντιατρικές λούπες υψηλής μεγέθυνσης ή οδοντιατρικού μικροσκοπίου), καθαρίζονται με μικροσκοπικά εργαλεία και στην συνέχεια απολυμαίνονται και φράσσονται ερμητικά με την βοήθεια ενός υλικού που λέγεται γουταπέρκα.


Ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιών —


Στην κλινική μας γίνεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιών.

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μία θεραπεία που γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί ένα δόντι στο στόμα το οποίο έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα της μικροβιακής μόλυνσης του πολφού (νεύρου) καθώς και των ιστών γύρω από αυτό. Επομένως είναι μία διαδικασία που στοχεύει στο να διατηρηθεί το δόντι στο στόμα και να μην εξαχθεί.

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία και η αποκατάσταση του δοντιού γίνει σωστά τότε τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 90%. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) να υλοποιείται με έναν προβλέψιμο τρόπο που να διασφαλίζει αυτές τις υψηλές πιθανότητες επιτυχίας.

Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται μέσα από μία οπή που ανοίγεται στην μασητική επιφάνεια του δοντιού. Στη συνέχεια βρίσκονται οι σωλήνες στο εσωτερικό του δοντιού τη βοήθεια μεγέθυνσης (π.χ με οδοντιατρικές λούπες υψηλής μεγέθυνσης ή οδοντιατρικού μικροσκοπίου), καθαρίζονται με μικροσκοπικά εργαλεία και στην συνέχεια απολυμαίνονται και φράσσονται ερμητικά με την βοήθεια ενός υλικού που λέγεται γουταπέρκα.


Γενικά η ενδοδοντική θεραπεία είναι μία διαδικασία που γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν παρουσιάζει πόνο κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της.

Υπάρχει περίπτωση βέβαια κάποιες φορές να υπάρξει πόνος στα μεσοδιαστήματα των επισκέψεων στον οδοντίατρο. Όμως ο ασθενής ενημερώνεται σχετικά για αυτό το ενδεχόμενο και προετοιμάζεται (π.χ αποφυγή έντονου μασήματος, χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων) οπότε τελικά η διάρκεια καθώς και η ένταση του πόνου -εάν υπάρξουν- ελαχιστοποιούνται.

Γενικά ο χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει μία ενδοδοντική θεραπεία ποικίλει ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού (μεγάλος αριθμός ριζικών σωλήνων, κεκκαμένοι σωλήνες, επανάληψη προηγούμενης θεραπείας). Ωστόσο συχνά μπορεί η θεραπεία να γίνει σε μία επίσκεψη.

Μετά την ενδοδοντική θεραπεία ο ασθενής πρέπει να μπει σε μία διαδικασία παρακολούθησης (follow up), όπου αρχικά στους 6 μήνες και στην συνέχεια στον έναν χρόνο ελέγχεται με ακτινογραφία η πορεία της θεραπείας.
Συχνά επίσης το δόντι πρέπει να προστατευτεί αντί με σφράγισμα με την κατασκευή στεφάνης (θήκης) ή επενθέτου για να προληφθεί το κάταγμα.


Call Now ButtonΕπικοινωνήστε μαζί μας